Úřední deska
Oznámení o místě konání voleb pro II. kolo volby prezidenta republiky
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA V ZBELÍTOVĚ
Nový ceník pronájmu sálu kulturního domu a tělocvičny v MŠ
Nový ceník pronájmu kulturního domu a tělocvičny v MŠ
Oznámení omezení provozu LPS
Upozornění na pouliční osvětlení
Ceník pronájmu sálu kulturního domu a tělocvičny v MŠ
Vodné pro rok 2023 obec Zbelítov
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška
Závěrečný účet za rok 2021
Poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška Mze
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
Veřejná vyhláška
Ověřování podpisů a listin
Kontaktní místo Czech point
Hlášení adresy pro doručování
Úřední deska - archiv změn