Obec Zbelítov

Úřad

Nepřítomnost na úřadě


ve dnech 18.7 2019 nepřítomnost - dovolená


Cena vodného pro rok 2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cena-vodneho-2019.pdf 160.2 Kb

GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Svazek obcí Milevska

Husovo nám. 391
399 01 Milevsko 1

IČO: 65986580

www.sdruzeni-milevsko.cz

poverenec@sdruzeni-milevsko.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Hrnečková

mobil: +420 602 528 913
e-mail: poverenec@sdruzeni-milevsko.cz

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
odvolani-souhlasu-vzor.docx 15.6 Kb
prava-subjektu.docx 15.9 Kb
pravni-titul-pro.docx 12.3 Kb
vzor-souhlasu-obecne.docx 18.1 Kb
zadost-subjektu-udaju-o-pristup-k.docx 16.6 Kb

Plán rozvoje sportu obec Zbelítov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plan-rozvoje-sportu-obce-mensi.docx 19.8 Kb

Doručování občanům s trvalým pobytem na ohlašovně

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-pro-dorucovani.docx 19 Kb

Jihočeská krajská jízdenka

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jizdenka-jikord-plus.pdf 3913.1 Kb

Územní plán obce Zbelítov

Územní plán Zbelítov  byl pořízen z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
01-vykres-zakl-cleneni.pdf 3900.7 Kb
02-hlavni-vykres.pdf 4084.5 Kb
03-vykres-urb-koncepce.pdf 13061.2 Kb
04-vykres-vps.pdf 3834 Kb
05-koordinacni-vykres.pdf 1378.9 Kb
06-sirsi-vztahy.pdf 5085.2 Kb

Svoz odpadu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
svou-odpadu-2017.doc 72.7 Kb

Prevence do každe rodiny MV

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prosinec-2016.pdf 2369.4 Kb

Kácení dřevin mimo les vyhláška č. 222/2014 Sb.,

Upozornění na vyhlášku č. 222/2014 Sb., kterou se mění režim povolování a kácení dřevin rostoucích mimo les

Upozorňujeme, že od 1. listopadu 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 222/2014 Sb. ze dne 14. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb. a režim povolování a kácení dřevin rostoucích mimo les.

Kácení dřevin s obvodem kmene nad 80 cm ve výšce 130 cm a zapojených porostů nad plochu 40 m² opět podléhá povolení orgánu ochrany přírody podle § 8 odst. 1) zákona č.114/1992 Sb. Vlastníci pozemků o povolení takového kácení musí žádat. To se však netýká velkých ovocných stromů rostoucích na pozemcích v zastavěném území, evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň za předpokladu, že nejsou součástí významného krajinného prvku, památným stromem nebo součástí stromořadí.


Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
file.pdf 261.3 Kb

Upozornění na podomní prodejce požárních hlásičů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
upozorneni-podomni-prodejci-hlasicu.pdf 189.2 Kb

Placení domovního odpadu na účet OÚ

číslo účtu 0640997339/ 0800

VS pro domovní odpad 133700 - číslo popisné / 500,- Kč osobo /rok

VS pro poplatek ze psa 134100 - číslo popisné / 100,- Kč na rok


Registr oznámení

Registr oznámení

Přístup do registru ZDE

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (novelizován zákonem 216/2008 Sb.), ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Zájemce o nahlédnutí do registru oznámení v elektronické podobě musí učinit následující kroky:

vyplnit písemnou žádost, která obsahuje:

- jméno žadatele,
- příjmení žadatele,
- datum narození žadatele,
- místo trvalého pobytu žadatele,
- adresu pro doručování,
- údaj, zda bude nahlížet osobně nebo v elektronické podobě

podat žádost

- osobně u evidenčního orgánu,
- prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
- elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu.

po ověření žádosti bude žadateli vytvořen uživatelský účet, ke kterému obdrží přístupové jméno a heslo (tyto údaje pak podle zákona nesmí sdělit žádné další osobě),
zadat udělené přístupové jméno a heslo na internetové stránce v rubrice „přístup do registru“.
O každém nahlédnutí do registru je prováděn záznam.

Poučení pro žadatele:

Dle § 23 se přestupku dopustí fyzická osoba, která
používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7,
poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4.
Dle § 24 za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč

Vstup do Registru oznámení naleznete ZDE.


Změna úředních hodin

Pondělí  - 8.00 hod. - 11.30 hod

Úterý      - 8.00 hod - 17.00 hod.

Středa   -  8.00 hdo. - 11.30 hod

Čtvrtek   - 8.00 hod. - 17. 00 hod.

Pátek    -  8.00 hod. - 12.00 hod.

Pokud potřebuje vyřídit Vaše záležitosti mimo úřední hodiny, můžete se na mne kdykoli obrátit.
Markéta Honzíkoá / starostka obce /
 

 

Dnes je: 18.07.2019

Dnes má svátek: Drahomíra

aktuality

Rozpočtová opatření č. 6
více
Zbelítovský zpravodaj č.2/2019
více
Kupní smlouva na pořízení DA pro JSDH Zbelítov
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/porizeni-dopravniho-automobilu-pro-jsdh-obce-zbelitov
více
Závěrečný účet SOM 2018 - schválený
více
Závěrečný účet schválený 2018
více
Rozpočtová opatření č.4
více
Nepřítomnost na úřadě
ve dnech 18.7 2019 nepřítomnost - dovolená
více
Jarní zdobení
https://milevskeaktivity.rajce.idnes.cz/
více
Pálení Čarodejnic 30.4.2019
https://milevskeaktivity.rajce.idnes.cz/
více
SORP - Závěrečný účet za rok 2018
více
SORP - dlouhodobý výhled
více
Rozpočtová opatření č. 3
více
Cena vodného pro rok 2019
více
Zbelítovský zpravodaj č. 1/2019
více
Zpravodaj MAS
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Rozpočtová opatření č.2
více
Veřejná vyhláška
více
Zbelítovské maškary 9.2.2019
https://milevskeaktivity.rajce.idnes.cz/
více
Rozpočtová opatření SOM
více
Rozpočtová optření č. 1
více
Rozpočtová opatření SORP
více
Schválený střednědobý výhled MŠ
více
Schválený rozpočet MŠ na rok 2019
více
Schválený střednědobý výhled obce
více
Zbelítovský zpravodaj č. 4/2018
více
Schválený rozpočet na rok 2019
více
Obezně závazná vyhláška č.2/2018
více
Návrh střednědobý výhled SOM
více
Návrh rozpočtu SOM 2019
více
Zbelítovský zpravodaj 3/2018
více
Veřejné zakázky
více
Plán rozvoje sportu obec Zbelítov
více
Zbelítovský zpravodasj 2/2018
více
1. máj ve Zbelítově
https://milevskeaktivity.rajce.idnes.cz/Prvni_1.majovy_pruvod_ve_Zbelitove_-1.5.2018/
více
Svoz komunálního odpadu
více
Zpravodaj Svazku obcí Milevska
více
Doručování občanům s trvalým pobytem na ohlašovně
více
Zbelítovský zpravodaj č.1/2018
více
Jihočeská krajská jízdenka
více
Výroční zpráva za rok 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 -2021
více
Vítání občánků 2017
V sobotu 21.10.2017 přivítala starostka obce Markéta Honzíková spolu s kronikářkou paní Ludmilou Přibylovou celkem pět nových občánků.
více
Územní plán obce Zbelítov
více
Svoz odpadu
více
Zápis do mateřské školy
více
Zbelítovský zpravodaj 1/2017
více
Zpravodaj Svazku obcí Milevska č.2
více
Kniha Toulava
více
Zajímavý odkaz
více
Výroční zprava za rok 2016
více
Betlém v Milevském vysílání
více
Prevence do každe rodiny MV
více
Zbelítovský zpravodaj 4/2016
více
Zpravodaj SOM
více
Setkáni v MŠ po 35-ti letech
více
Vítání občánků 2016
více
Setkání v Mateřské škole
více
Zbelítovský zpravodaj 2-3/2016
více
Výroční zpráva za rok 2015
více
Zpravodaj požárního sportu
více
Zpravodaj hasičského sportu
více
Pirátské odpoledne
více
Kácení dřevin mimo les vyhláška č. 222/2014 Sb.,
Upozornění na vyhlášku č. 222/2014 Sb., kterou se mění režim povolování a kácení dřevin rostoucích mimo les Upozorňujeme, že od 1. listopadu 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 222/2014 Sb. ze dne 14. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb. a režim povolování a kácení dřevin rostoucích mimo les. Kácení dřevin s obvodem kmene nad 80 cm ve výšce 130 cm a zapojených porostů nad plochu 40 m² opět podléhá povolení orgánu ochrany přírody podle § 8 odst. 1) zákona č.114/1992 Sb. Vlastníci pozemků o povolení takového kácení musí žádat. To se však netýká velkých ovocných stromů rostoucích na pozemcích v zastavěném území, evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň za předpokladu, že nejsou součástí významného krajinného prvku, památným stromem nebo součástí stromořadí.
více
Zbelítovský zpravodaj 1/2016
více
Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?
více
Zbelítov na Milevských maškarách 2016
více
Upozornění na podomní prodejce požárních hlásičů
více
Veřejná vyhláška
více
Podívejte se co se děje kolem nás
více
Knihovnice Marie Nováková
více
Placení domovního odpadu na účet OÚ
číslo účtu 0640997339/ 0800 VS pro domovní odpad 133700 - číslo popisné / 500,- Kč osobo /rok VS pro poplatek ze psa 134100 - číslo popisné / 100,- Kč na rok
více
Zbelítovský zpravodaj č4/2014
více
První adventní neděle ve Zbelítově
více
Co o nás napsali - Písecký deník
více
Zbelítovský zpravodaj č. 3/2014
více
Ilustrátor Adolf Dudek v mateřské škole
více
Co je Toulava?
více
Pozvánka na malování pro děti MŠ
více
O pohár hasičů okresu Písek a zároveň o pohár starostky
více
Zbelítovský zpravodaj 2/2014
více
Zbelítovský zpravodaj 4/2013
více
Mikuláš a předvánoční čas v mateřské škole
více
Zbelítovský zpravodaj 3/2013
více
Vítání občánků 8.9. 2013
Starostka Markéta Honzíková přivítala 8.9.2013 nové občánky naší obce Radka Zelenku, Klaudii Krausovou a Tomáše Süssmilicha.
více
Turnaj v nohejbale o pohár starostky
6. července 2013 se uskutečnil pouťový turnaj v nohejbale, kterého se zúčastnilo 9 družstev. Vítězem se stali družstvo ve složení Jaroslav Štědronský, Libor Šimák,Tomáš Kotrba
více
Výroční zpráva za rok 2012
více
Rozloučení se školáky 20. 2013
více
Rozloučení se školáky 20.6. 2013
více
Výsledky soutěže Vesnice roku 2013
více
Den dětí - Čáry máry Ententýky
více
Zpravodaj 1/2013
více
Karneval a kouzelník v mateřské škole 2013
více
Zpravodaj č.4 /2012
více
Rozsvícení vánočního stromu
Fotografie z výrobou perníčků na vánoční jarmark
více
Vítání občánků 2012
více
Dodatek č. 1 k vyhlášce o místních poplatcích
více
Fotografie z mateřské školy
Fotografie z aktivit mateřské školy naleznete na www.rajce.net skritcizbelitov ( hledej )
více
Zpravodaj č. 3/2012
více
Veřejná vyhláška
více
Výroční zpráva za rok 2011
více
Nové hřiště pro mateřskou školu
více
Zpravodaj č. 2/ 2012
více
Registr oznámení
více
Vnitřní směrnice č.2/2012
více

anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (71%)
71%
Nelíbí
odpověď Nelíbí (29%)
29%