Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období


Členové zastupitelstva

Volební období: 01.10.2022 - 01.10.2026
Složení platné v období: 10.11.2022 - 31.10.2026

Pozice: starosta
Jméno: Petr Zelený
E-mail: zbelitov@c-box.cz
Telefon: +420724180164
Funkce: starosta

Pozice: místostarosta
Jméno: Ing. Jaromír Hrůza
E-mail: hruza.jaromir@gmail.com
Telefon: +420721460792
Funkce: místostarosta

Pozice: místostarosta
Jméno: Michal Procházka
E-mail: prochy114@gmail.com
Telefon: +420776772719
Funkce: místostarosta

Jméno: Ladislav Medenci
Funkce: člen finančního výboru

Jméno: Radka Přibylová
Funkce: předseda finančního výboru

Jméno: Otomar Říha
Funkce: předseda kontrolního výboru


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.