Veřejné zakázky

Rekonstrukce a odbahnění MVN na pozemku parc.číslo 453/2 k.ú. Zbelítov

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-zbelitov


Kupní smlouva na pořízení DA pro JSDH Zbelítov

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/porizeni-dopravniho-automobilu-pro-jsdh-obce-zbelitov

https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=porizeni-dopravniho-automobilu-pro-jsdh-obce-zbelitov

 


Veřejné zakázky

 

www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-zbelitov