Úřad

Placení domovního odpadu na účet OÚ

číslo účtu 0640997339/ 0800

VS pro domovní odpad 133700 - číslo popisné / 500,- Kč osobo /rok

VS pro poplatek ze psa 134100 - číslo popisné / 100,- Kč na rok