Obec Zbelítov

Úřad

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
eon.doc 48.1 Kb

Územní plán obce Zbelítov

Územní plán Zbelítov  byl pořízen z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
01-vykres-zakl-cleneni.pdf 3900.7 Kb
02-hlavni-vykres.pdf 4084.5 Kb
03-vykres-urb-koncepce.pdf 13061.2 Kb
04-vykres-vps.pdf 3834 Kb
05-koordinacni-vykres.pdf 1378.9 Kb
06-sirsi-vztahy.pdf 5085.2 Kb

Informace Finanční úřad

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
financni-urad.pdf 67.3 Kb

Svoz odpadu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
svou-odpadu-2017.doc 72.7 Kb

Oznámení E-ON

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
e-on 469.9 Kb

Prevence do každe rodiny MV

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prosinec-2016.pdf 2369.4 Kb

Revize kotlů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
revize-kotlu.pdf 247.8 Kb

Kácení dřevin mimo les vyhláška č. 222/2014 Sb.,

Upozornění na vyhlášku č. 222/2014 Sb., kterou se mění režim povolování a kácení dřevin rostoucích mimo les

Upozorňujeme, že od 1. listopadu 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 222/2014 Sb. ze dne 14. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb. a režim povolování a kácení dřevin rostoucích mimo les.

Kácení dřevin s obvodem kmene nad 80 cm ve výšce 130 cm a zapojených porostů nad plochu 40 m² opět podléhá povolení orgánu ochrany přírody podle § 8 odst. 1) zákona č.114/1992 Sb. Vlastníci pozemků o povolení takového kácení musí žádat. To se však netýká velkých ovocných stromů rostoucích na pozemcích v zastavěném území, evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň za předpokladu, že nejsou součástí významného krajinného prvku, památným stromem nebo součástí stromořadí.


Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
file.pdf 261.3 Kb

Upozornění na podomní prodejce požárních hlásičů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
upozorneni-podomni-prodejci-hlasicu.pdf 189.2 Kb

Informace socilání služba Milevsko

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
osp-letacek-velky-a4.docx 195.8 Kb

Domácí hospic Písek

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hospic.pdf 369.4 Kb

Sosiální poradenství

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
odborne-socialni-poradenstvi.pdf 553.7 Kb

Zadání ÚP Zbelítov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadani-up.pdf 189.6 Kb

Informace p přípravě nověho ÚP Zbelítov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zbelitov753488670.pdf 285.8 Kb

Oznámení s realizací energetické stavby

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace.pdf 85.4 Kb

Placení domovního odpadu na účet OÚ

číslo účtu 0640997339/ 0800

VS pro domovní odpad 133700 - číslo popisné / 500,- Kč osobo /rok

VS pro poplatek ze psa 134100 - číslo popisné / 100,- Kč na rok


Registr oznámení

Registr oznámení

Přístup do registru ZDE

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (novelizován zákonem 216/2008 Sb.), ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Zájemce o nahlédnutí do registru oznámení v elektronické podobě musí učinit následující kroky:

vyplnit písemnou žádost, která obsahuje:

- jméno žadatele,
- příjmení žadatele,
- datum narození žadatele,
- místo trvalého pobytu žadatele,
- adresu pro doručování,
- údaj, zda bude nahlížet osobně nebo v elektronické podobě

podat žádost

- osobně u evidenčního orgánu,
- prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
- elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu.

po ověření žádosti bude žadateli vytvořen uživatelský účet, ke kterému obdrží přístupové jméno a heslo (tyto údaje pak podle zákona nesmí sdělit žádné další osobě),
zadat udělené přístupové jméno a heslo na internetové stránce v rubrice „přístup do registru“.
O každém nahlédnutí do registru je prováděn záznam.

Poučení pro žadatele:

Dle § 23 se přestupku dopustí fyzická osoba, která
používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7,
poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4.
Dle § 24 za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč

Vstup do Registru oznámení naleznete ZDE.


Změna úředních hodin

Pondělí  - 8.00 hod. - 11.30 hod

Úterý      - 8.00 hod - 17.00 hod.

Středa   -  8.00 hdo. - 11.30 hod

Čtvrtek   - 8.00 hod. - 17. 00 hod.

Pátek    -  8.00 hod. - 12.00 hod.

Pokud potřebuje vyřídit Vaše záležitosti mimo úřední hodiny, můžete se na mne kdykoli obrátit.
Markéta Honzíkoá / starostka obce /
 

 

Dnes je: 22.02.2018

Dnes má svátek: Petr

aktuality

Výroční zpráva za rok 2017
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
více
Rozpočtová optření č.1/2018
více
Výsledky 1. kola volby pretidenta republiky
1. Miloš Zeman 42.53% 2. Jiří Drahoš 19,54% 3. Pavel Fischer 12,07% 4. Marek Hilšer 11,49% 5. Michal Horáček 6.9% 6. Mirek Topolánek 3,45%
více
Schválený rozpočet obce na rok 2018
více
Rozpočtová optaření č. 11
více
Rozpočet mateřská škola 2018
více
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
více
Rozsvícení vánočního stromu 2017
více
Návrh rozpočtu 2018 SOM
více
Návrh rozpočtu mateřská škola 2018
více
Záměr na prodej pozemku
více
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 -2021
více
Návrh rozpočtu na rok 2018
více
Rozpočtová opatření SORP
více
Volby prezidenta republiky 2018
více
Veřejná vyhláška opatření obecní povahy
více
Návrh rozpočtu na rok 2018, střednědobý výáhled SORP
více
Oznámení o zveřejné rozpořtových opatření SOM
více
Vítání občánků 2017
V sobotu 21.10.2017 přivítala starostka obce Markéta Honzíková spolu s kronikářkou paní Ludmilou Přibylovou celkem pět nových občánků.
více
Scoz komunálního odpadu
více
Průběžné pořadí v třídění odpadu okres Písek
více
Poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb.,
více
Putovní pohár starosty města Milevska
více
Poskytování informace podle zákona 106/1999 Sb.,
více
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., - odpověd
více
Územní plán obce Zbelítov
více
Veřejná vyhláška - územní plán
více
Závěrečný účet obec Zbelítov - schválený
více
Závěrečný účet Svazek obci Milevska
více
Závěrečný účet Svazek obcí Milevska
více
Informace Finanční úřad
více
Pozvánka
více
Svoz odpadu
více
Zápis do mateřské školy
více
Informace podle zákona č. 106/199 Sb., - odpověd
více
Zbelítovský zpravodaj 1/2017
více
Oznámení E-ON
více
Informace podle zákona 106/1999 Sb. - odpověd
více
Zpravodaj Svazku obcí Milevska č.2
více
Oznámení SORP
více
Veřejné projednání k návrhu územního plánu
více
Kniha Toulava
více
Dražební vyhláška
více
Zajímavý odkaz
více
Výroční zprava za rok 2016
více
Betlém v Milevském vysílání
více
Informace finanční úřad
více
Prevence do každe rodiny MV
více
Zbelítovský zpravodaj 4/2016
více
Zpravodaj SOM
více
Adventni neděle ve Zbelítově
více
Setkáni v MŠ po 35-ti letech
více
Vítání občánků 2016
více
Setkání v Mateřské škole
více
Revize kotlů
více
Zbelítovský zpravodaj 2-3/2016
více
Výroční zpráva za rok 2015
více
Zpravodaj požárního sportu
více
Zpravodaj hasičského sportu
více
Pirátské odpoledne
více
Kácení dřevin mimo les vyhláška č. 222/2014 Sb.,
Upozornění na vyhlášku č. 222/2014 Sb., kterou se mění režim povolování a kácení dřevin rostoucích mimo les Upozorňujeme, že od 1. listopadu 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 222/2014 Sb. ze dne 14. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb. a režim povolování a kácení dřevin rostoucích mimo les. Kácení dřevin s obvodem kmene nad 80 cm ve výšce 130 cm a zapojených porostů nad plochu 40 m² opět podléhá povolení orgánu ochrany přírody podle § 8 odst. 1) zákona č.114/1992 Sb. Vlastníci pozemků o povolení takového kácení musí žádat. To se však netýká velkých ovocných stromů rostoucích na pozemcích v zastavěném území, evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň za předpokladu, že nejsou součástí významného krajinného prvku, památným stromem nebo součástí stromořadí.
více
Zbelítovský zpravodaj 1/2016
více
Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?
více
Záměr na koupi budovy
více
Zbelítov na Milevských maškarách 2016
více
Kotlíkové dotace- informace
více
Informace FÚ
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Upozornění na podomní prodejce požárních hlásičů
více
Informace socilání služba Milevsko
více
Domácí hospic Písek
více
Sosiální poradenství
více
Veřejná vyhláška
více
Zadání ÚP Zbelítov
více
Informace p přípravě nověho ÚP Zbelítov
více
Záměr na prodej pozemku
více
Podívejte se co se děje kolem nás
více
Oznámení s realizací energetické stavby
více
Knihovnice Marie Nováková
více
Placení domovního odpadu na účet OÚ
číslo účtu 0640997339/ 0800 VS pro domovní odpad 133700 - číslo popisné / 500,- Kč osobo /rok VS pro poplatek ze psa 134100 - číslo popisné / 100,- Kč na rok
více
Veřejná vyhláška
více
Veřejná vyhláška
více
Veřejná vyhláška
více
Zbelítovský zpravodaj č4/2014
více
První adventní neděle ve Zbelítově
více
Co o nás napsali - Písecký deník
více
Zbelítovský zpravodaj č. 3/2014
více
Ilustrátor Adolf Dudek v mateřské škole
více
Co je Toulava?
více
Pozvánka na malování pro děti MŠ
více
O pohár hasičů okresu Písek a zároveň o pohár starostky
více
Zbelítovský zpravodaj 2/2014
více
Vodné na rok 2014
více
Vnitřní směrnice 2014
více
Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje
více
Zbelítovský zpravodaj 4/2013
více
Mikuláš a předvánoční čas v mateřské škole
více
Zbelítovský zpravodaj 3/2013
více
Vítání občánků 8.9. 2013
Starostka Markéta Honzíková přivítala 8.9.2013 nové občánky naší obce Radka Zelenku, Klaudii Krausovou a Tomáše Süssmilicha.
více
Turnaj v nohejbale o pohár starostky
6. července 2013 se uskutečnil pouťový turnaj v nohejbale, kterého se zúčastnilo 9 družstev. Vítězem se stali družstvo ve složení Jaroslav Štědronský, Libor Šimák,Tomáš Kotrba
více
Výroční zpráva za rok 2012
více
Rozloučení se školáky 20. 2013
více
Rozloučení se školáky 20.6. 2013
více
Výsledky soutěže Vesnice roku 2013
více
Den dětí - Čáry máry Ententýky
více
Zpravodaj 1/2013
více
Karneval a kouzelník v mateřské škole 2013
více
Zpravodaj č.4 /2012
více
Rozsvícení vánočního stromu
Fotografie z výrobou perníčků na vánoční jarmark
více
Vítání občánků 2012
více
Dodatek č. 1 k vyhlášce o místních poplatcích
více
Fotografie z mateřské školy
Fotografie z aktivit mateřské školy naleznete na www.rajce.net skritcizbelitov ( hledej )
více
Zpravodaj č. 3/2012
více
Veřejná vyhláška
více
Výroční zpráva za rok 2011
více
Nové hřiště pro mateřskou školu
více
Zpravodaj č. 2/ 2012
více
Registr oznámení
více
Vnitřní směrnice č.2/2012
více

anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí(71%)
71%
Nelíbí
odpověď Nelíbí(29%)
29%